Καταγγέλλει η Δύναμη Ζωής που ζητά να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τα σοβαρά προβλήματα (ηλεκτροφωτισμού, επάρκειας νερού, προμήθειας εξοπλισμού, προσλήψεων προσωπικού, κ.α.), που υπονομεύουν τη λειτουργία του Πάρκου Τρίτση και τις ευθύνες της Διοίκησης της Περιφέρειας, φέρνει στο προσκήνιο η Δύναμη Ζωής, ζητώντας από την Περιφερειακή Αρχή να συζητηθεί άμεσα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Δύναμη Ζωής στηλιτεύει την συνεχιζόμενη αδιαφορία και την προκλητική έλλειψη πολιτικής βούλησης της σημερινής Διοίκησης. η οποία είναι και εποπτεύουσα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων του Πάρκου 15 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Στο σχετικό της αίτημα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Δύναμη Ζωής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εγκατάλειψη του μεγαλύτερου Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των Βαλκανίων και μοναδικού πνεύμονα ζωής, όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα αλλά συνολικά για την Αττική.. Η θλιβερή αυτή διαπίστωση επιβάλλει άμεσες ενέργειες από τη Διοίκηση για τη βελτίωση των υποδομών του, τη σταθερή διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής βιωσιμότητάς του, μακριά από λογικές άκρατης εμπορευματοποίησης εντασσόμενες στη λογική κόστους – οφέλους, με παράλληλη διασφάλιση του δημόσιου και μητροπολιτικού του χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Δύναμη Ζωής καταγγέλλει 6 σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες του Πάρκου που σχετίζονται με παραλείψεις και ολιγωρίες της Διοίκησης:

  1. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΑΣΔΑ, Περιφέρειας και Φορέα του Πάρκου, ύψους 250.000,00 ευρώ για τον ηλεκτροφωτισμό, που είχε δρομολογήσει η Διοίκηση της Παράταξης Δύναμη Ζωής, χάθηκε διότι εξέπνευσε η προθεσμία ισχύος της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης. Επιβάλλεται να υπάρξει αποκατάσταση, επέκταση του φωτισμού σε όλο το Πάρκο.
  2. Άμεση διασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Πάρκου. Η γεώτρηση από το πηγάδι «Πρέση» που τροφοδοτεί με 1.000 κυβικά μέτρα νερού το 24ωρο το Πάρκο, δεν αποτελεί μόνιμη λύση.
  3. Χρειάζεται να προχωρήσει η στεγανοποίηση όλων των λιμνών και η ανακύκλωση του νερού σε αυτές.
  4. Η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, καθώς και η ύπαρξη φύλαξης του Πάρκου θα συμβάλλουν στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και στην προστασία του Πάρκου.
  5. Γίνεται κατανοητό ότι αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη η πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου εξειδικευμένου τεχνικού και λοιπού προσωπικού που απαιτείται. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με ευκαιριακές αποσπάσεις υπαλλήλων όπως γίνεται αυτή την στιγμή. Χρειάζεται επίσης να απαντηθεί το ερώτημα εάν ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου έχει προχωρήσει σε προσλήψεις και πόσες τον αριθμό, επιστημονικού και τεχνικού – εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.
  6. Χρειάζεται ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου να προμηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό, μηχανοκίνητα οχήματα, μηχανήματα κλπ.

Μπροστά σε αυτή την κατάστασης, και προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωσή της, η Δύναμη ζωής ζητά :

  1. την ένταξη των σοβαρών προβλημάτων του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης στην Ημερήσια Διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου,
  2. να δώσει επιτέλους απαντήσεις η Διοίκηση της Περιφέρειας ως εποπτεύουσα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σχετικά το πότε επιτέλους και με ποιόν τρόπο, θα ασχοληθεί με την επίλυση των προβλημάτων του Πάρκου.

«Αυτός ο ξεχωριστός και πολύτιμος πνεύμονας πρασίνου οφείλει να είναι προσβάσιμος και ανοικτός σε όλους τους πολίτες. Η προστασία και ανάδειξη αυτού του μητροπολιτικού Πάρκου μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα του περιβάλλοντος όσο και να συμβάλλει στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», παρατηρεί στο σχετικό της αίτημα η Δύναμη Ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής στην Περιφέρεια, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, είχε προχωρήσει στη στήριξη και αναβάθμιση του Πάρκου, με σειρά παρεμβάσεων όπως η χρηματοδότηση με 700.000,00 ευρώ από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας, η δρομολόγηση έργου για την ενίσχυση του φωτισμού του, κ.α..

Share This