Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου από όπου πήρε και το διδακτορικό του. Εργάσθηκε στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών πάνω από τριάντα (30) χρόνια, περνώντας από την πρακτική υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στο σχεδιασμό και στη διοίκηση μεγάλων έργων για τη Δημόσια Διοίκηση. Συνολικά εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής και στο Δημόσιο, πάνω από δεκαεπτά (17) έτη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διατέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΝΠΙΔ Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η οποία είναι ο κατ’ εξοχήν οργανισμός του Δημοσίου που υλοποιεί έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Ο συνδυασμός της τριακονταετούς πείρας του, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, του παρέχουν μια σφαιρική αντίληψη για τη διοίκηση. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία από όποια θέση ευθύνης αναλάβει στο μέλλον, σκοπεύει να επιτύχει την αποδοτική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εμπλεκομένων μερών.

Share This